pl
en
Sign in / Register
0
WYSZUKAJ

Oświadczenie

Działając w imieniu Centrum Promocji Turystyki Sp. z o.o. oświadczam, że w sposób bezprawny naruszyliśmy dobra osobiste Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Prezesa jej Zarządu Pana Jana Mazurczaka w postaci firmy i nazwiska, posługując się nimi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w szczególności do promocji naszych usług, bez wiedzy i zgody zainteresowanych. Użyta przez nas wypowiedź Pana Jana Mazurczaka nie była udzielona naszej spółce i nie dotyczyła świadczonych przez nas usług. Potwierdzamy, że nie współpracujemy z Panem Janem Mazurczakiem ani z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną oraz, że nie biorą oni udziału w promocji naszych usług. Niniejszym przepraszamy Pana Jana Mazurczaka oraz Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną za naruszenie ich dóbr osobistych i wyrażamy ubolewanie z powodu zamieszczenia powyższych nieprawdziwych informacji na swojej stronie internetowej oraz w wiadomościach mailowych wysyłanych do przyszłych klientów. Jednocześnie zobowiązujemy się nie naruszać dóbr osobistych Pana Jana Mazurczaka oraz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w przyszłości.
Prezes Zarządu Spółki
Beata Gawlewicz

WSTECZ

Contact

Follow us